Hoitopaikanvalinta.fi nyt myös saamen kielellä

7.11.2016

Saamenkielinen Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on avattu osoitteessa . Sivustolla on ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Hoitopaikanvalinta.fi on Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä toteuttama terveydenhuollon verkkopalvelu. Kaikkia terveyspalvelujen käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia palvelevalla sivustolla on tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saa […]

Avasimme saamenkieliset Hoitopaikanvalinta.fi-sivut

7.11.2016

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustoa voi lukea nyt myös saamenkielisenä osoitteessa . Sivuston koko sisältö on tähän asti ollut saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja nyt kielivalikoima laajeni pohjoissaameen. Kielen voi valita helposti jokaisella sivulla näkyvästä kielivalikosta. Pohjoissaameksi on käännetty kaikki muu sisältö paitsi maakohtaiset tiedot ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu osio. – Pyrimme laajentamaan kielivalikoimaa myös muille Suomessa puhutuille […]