Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon lyhenivät hieman keväällä 2017

14.8.2017


Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon ovat Suomessa hieman lyhentyneet, sillä yli puoli vuotta hoitoonpääsyä odottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt kevään aikana 1 200:lla joulukuun lopun tilanteeseen verrattuna. Pitkään hoitoa odottaneita oli yli 200 vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Tilanne ei ole ollut näin hyvä koko kymmenen vuoden seurantajakson aikana. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamista tilastoista, jotka kootaan 20 sairaanhoitopiiristä ja 23 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Huhtikuun 2017 lopussa 113 772 potilasta odotti hoitoonpääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon eli asiakkaaksi sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 744 (0,7 %) oli odottanut kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta. Yleisimmin jonotettiin kaihileikkaukseen, polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen sekä nivus-, napa- ja arpityräleikkaukseen.

Lähetteiden määrä sairaaloissa on noussut vuodesta 2016, mikä ilmentää kiireettömän hoidon kysynnän kasvua. Tammi-huhtikuun 2017 aikana sairaanhoitopiireissä käsiteltiin lähes 400 000 lähetettä. Lähetteiden määrä kasvoi 11 prosenttia (38 647) vuoden 2016 tammi-huhtikuusta. Suhteellisesti eniten lähetteiden määrä lisääntyi syöpätautien erikoisalalla. Lähetteiden määrän kehityksessä on suuria sairaanhoitopiirikohtaisia eroja.

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoito