Kausi- ja ICT-työntekijät ja terveyspalvelujen käyttö Suomessa

22.1.2018


Marjanpoimija Thaimaasta, it-asiantuntija Intiasta, hotellin vastaanottovirkailija Venäjältä. Vuosittain Suomessa oleskelee ja työskentelee tuhansia Euroopan unionin ulkopuolelta ns. kolmansista maista saapuneita kausityöntekijöitä sekä muutamia satoja Intra-corporate transfer eli ICT-työntekijöitä, esimerkiksi monikansallisten yritysten johtajina.

Julkisten terveyspalvelujen käyttäjänä kausi- ja ICT-työntekijä rinnastetaan kunnan asukkaaseen, vaikkei hänellä olisi Suomessa kotikuntalain mukaista kotikuntaa. Kela selvittää kausi- ja ICT-työntekijän hoito-oikeudet asianosaisen tai julkisen terveydenhuollon pyynnöstä sekä myöntää hoito-oikeuden osoittamiseen tarvittavat todistukset. Julkisen terveydenhuollon ylläpitäjällä on oikeus hakea Kelalta valtion korvausta, jos hoitoa on annettu kotikunnattomalle kausi- ja ICT-työntekijälle. Jos kausi- tai ICT-työntekijän työaika ja palkkataso täyttävät sairausvakuuttamisesta säädetyt edellytykset, työntekijällä on lisäksi oikeus saada Kelalta korvausta yksityisessä terveydenhuollossa ja apteekissa aiheutuneista kustannuksistaan.

Kausityöntekijä työskentelee tilapäisesti, sesongin aikana Suomessa, enintään 9 kuukautta 12 kuukauden aikana. Hänellä on työsuhde suomalaiseen työnantajaan, yleensä maatalousyrittäjään. ICT-työntekijä puolestaan on lähetetty eli sisäisesti siirretty EU-alueen ulkopuolelta. ICT-direktiivin mukaan yrityksen työntekijän sisäisellä siirrolla tarkoitetaan kolmannessa maassa asuvan kolmannen maan kansalaisen

  • tilapäistä siirtoa työskentelyä tai koulutusta varten
  • jäsenvaltion ulkopuolelle sijoittautuneesta yrityksestä
  • jäsenvaltion alueelle sijoittautuneeseen samaan yritykseen tai samaan yritysryhmään kuuluvaan yksikköön.

Työntekijän sisäinen siirto saa kestää enintään kolme vuotta, jos hän työskentelee johtajana tai asiantuntijana. Työsuhteisen harjoittelijan siirto saa kestää enintään vuoden. Kausi- ja ICT-työntekijän perheenjäsenellä on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon vain, jos hänellä on kotikunta Suomessa.

Lue lisää työntekijän oikeudesta hoitoon Suomessa.