Kotikunnattomalla on oikeus käyttää terveyspalveluja asiakasmaksulla

2.6.2017


Julkisen palvelujärjestelmämme yksi erityispiirteistä on ollut asumisperusteisesti järjestetyt terveyspalvelut. Palvelut ovat paikallisia ja ne tarjotaan oman kunnan asukkaille. Sairaanhoitokorvauksia saa jokainen Suomessa sairausvakuutettu.

Kotikuntaa vailla olevalla ulkomaalaisella tai ulkomailla vakituisesti asuvalla suomalaisella voi myös olla oikeus julkisiin terveyspalveluihin ja sairaanhoitokorvauksiin Suomessa. Sen takaavat kansallinen lainsäädäntö, Euroopan unionin lainsäädäntö ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Esimerkiksi Espanjassa asuvalla eläkeläisellä, jonka sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, on oikeus saada sairaanhoitoa kuntalaisen asiakasmaksulla.

– Kotikunnattoman on aina varauduttava todistamaan hoito-oikeutensa, esimerkiksi eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Terveydenhuollon ammattilaisten onkin tärkeää tietää, miten eri tavoin asiakas voi oikeutensa hoitoon osoittaa, sanoo suunnittelija Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksesta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on yleisin keino näyttää toteen hoito-oikeutensa ja saada hoitoa terveyskeskuksessa tai sairaalassa asiakasmaksulla. Jos asiakas on toisesta Pohjoismaasta, hoito-oikeutensa voi todistaa myös henkilötodistuksella tai passilla. Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tuleva asiakas voi osoittaa oikeutensa terveyspalvelujen käyttöön myös passilla. Australiasta tulevan hoito-oikeustodistuksena käy ainoastaan passi.

– Jos asiakkaalla on Kelan myöntämä eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti, hänellä on oikeus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin samalla hinnalla kuin kunnan asukkailla. Kela voi myös myöntää kotikunnattomalle todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, Kuorikoski toteaa.

Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tulee olla voimassa silloin, kun hoitoa annetaan. Jos asiakkaalla ei ole Suomessa kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta voida myöntää, hänellä on oikeus vain kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Tällöin asiakas maksaa itse palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.