Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunta aloitti 3-vuotiskautensa

18.4.2017


Ensimmäinen Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunta on nimitetty ja sen toimikausi on 1.4.2017-31.3.2020. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rajat ylittävää terveydenhuollon lainsäädännön soveltamista, tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi sekä käsitellä muita rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain täytäntöönpanoon ja yleisemmin rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä rooli arvioida vaikutuksia, joita rajat ylittävän terveydenhuollon lainsäädännön toimeenpanosta syntyy.

Rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvää viestintää ja tietojenvaihtoa hoitaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka toimii Kansaneläkelaitoksen yhteydessä. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä.

Lue lisää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä Suomessa (Hoitopaikanvalinta.fi)

Lue lisää valtioneuvoston päätöksestä 1.4.2017 (Valtioneuvosto.fi)