Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteet palvelevat jokaisessa EU-maassa

11.4.2018


Jokaisessa EU-maassa toimii vähintään yksi rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka antaa tietoa maansa tai alueensa terveydenhuollon palveluista ja niiden käyttämisestä. Yhteyspisteet tarjoavat tietoa verkkosivuillaan ja useimmat palvelevat asiakkaitaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos olet kiinnostunut Ruotsin terveyspalveluista, kysy niistä Ruotsin yhteyspisteeltä

Eri maiden yhteyspisteiltä voit kysyä neuvoa, jos suunnittelet matkustavasi hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan. Voit myös kysyä neuvoa, jos sairastut matkalla ollessasi ja etsit esimerkiksi silmälääkäriä. Jos haluat tietää jonkun tietyn maan terveyspalveluista, esimerkiksi onko palveluntarjoaja julkinen vai yksityinen, tai millaisia laatukriteerejä maan terveyspalveluissa noudatetaan, kysy näitä asioita kohdemaan yhteyspisteeltä. Kohdemaan yhteyspiste osaa myös kertoa löytyykö jotakin tiettyä lääkettä kyseisestä maasta, tai miten maassa sattuneen hoitovirheen kanssa tulisi menetellä. Yhteyspisteiden yhteystiedot löydät sivuiltamme.

Korvauskäytäntöjen ja hoito-oikeuksien kanssa auttaa Suomen yhteyspiste

Jos haluat tietää, millaisia oikeuksia sinulla on saada hoitoa toisissa EU-, Eta-maissa tai Sveitsissä ja millä tavalla Suomi korvaa terveyspalvelujen käyttöä ulkomailla, käänny Suomen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen puoleen. Yhteyspiste neuvoo yleisellä tasolla. Toki voit myös kysyä ulkomaille hoitoon hakeutumisesta, jolloin yhteyspiste opastaa kysymyksissä oikeiden viranomaisten luo. Vastaavasti Suomen yhteyspiste neuvoo ulkomailta Suomeen tulevia Suomen terveyspalvelujen käytöstä.

Voit myös tutustua Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolta löytyviin maakuvauksiin, joissa kerrotaan yleisellä tasolla eri maiden terveyspalveluista. Verkkosivuille on koottu tietoa yli 50 maan terveyspalveluista, myös EU-, Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta.

Yhteyspisteet tekevät yhteistyötä ja tapaavat säännöllisesti

Yhteyspisteet tapaavat toisiaan säännöllisesti ja viimeisin kokous pidettiin Brysselissä maaliskuussa. Yhteyspisteiden yhteistyötä koordinoi Euroopan komission Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto SANTE. Komissio seuraa ja pyrkii edistämään potilasdirektiivin toteutumista. Maaliskuun tapaamisessa komissio kertoi, kuinka jokaisen maan yhteyspisteen verkkosivut oli käyty läpi. Lisäksi komissio kertoi mystery shoppingista, jossa kuvitteelliset asiakkaat kysyivät neuvoja yhteyspisteiltä sähköpostitse ja puhelimitse viime syksynä. Suomi suoriutui kummastakin testistä hyvin.

Yhteyspisteen ylläpitämä Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sai kiitosta mm. kattavista korvaustiedoista. Suomi on edelläkävijä myös somessa, sillä vasta viidellä EU-maan yhteyspisteellä on oma Twitter-tili. Suomen yhteyspisteen Twitter-tiliä voit seurata nimellä @rajayhteyspiste.