Sairausvakuutuskorvaukset ulkomailla annetusta hammashoidosta: Eniten hampaita hoidetaan yhä Virossa

7.6.2017


EU-lainsäädäntö mahdollistaa suomalaisille hakeutumisen hammashoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Hoitoon voi hakeutua joko Kelan myöntämällä ennakkoluvalla tai omatoimisesti. Jos asioit hammaslääkärillä omatoimisesti, voit hakea Kelalta korvausta samoin perustein kuin hoidosta, joka Suomessa on annettu yksityisessä terveydenhuollossa.

Vaikka hammashoidosta voi siis saada sairausvakuutuskorvauksia lähes koko Euroopassa, moni suomalainen ei edelleenkään matkusta Viroa kauemmaksi hammaslääkäriin.

– Ulkomaille omatoimisesti hammashoitoon hakeutuneiden Kela-korvauksista liki 90 prosenttia maksettiin vuonna 2016 hoidoista, jotka oli annettu Virossa, kertoo suunnittelija Reetta Kyyrö Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksesta.

Viime vuonna Kelasta maksettiin korvausta Virossa annetusta hammashoidosta 7 342 kertaa, kun edellisenä vuonna korvauksia maksettiin noin 6 394 kertaa. Viron lisäksi suomalaiset kävivät hammashoidossa Espanjassa ja korvauksia maksettiin reilut 670 kertaa. Ruotsissa annetusta hoidosta Kela-korvauspäätösten määrä oli 33, Saksassa 31, Unkarissa 62 ja Puolassa 49.

Jotta ulkomailla annetusta hammashoidosta maksetaan korvauksia, on annetun hoidon kuuluttava Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja sen on oltava sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Palveluvalikoimalla tarkoitetaan Suomessa julkisin varoin rahoitettuja terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa sekä yksityisiä terveyspalveluja, joista saa sairausvakuutuskorvauksen.

– Kela ei korvaa kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, esimerkiksi hampaiden valkaisua. Proteettiseen hoitoon liittyvien toimenpiteiden kustannuksia ja hammasteknikon työstä aiheutuvia kustannuksia korvataan ainoastaan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Oikomishoitoa korvataan, kun se on välttämätöntä, esimerkiksi asiakkaalla on huomattava leukojen synnynnäinen kasvu- tai kehityshäiriö, sanoo Reetta Kyyrö.

Voit hakeutua käyttämään terveyspalveluja ulkomaille. Voit hakeutua käyttämään sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja ja saamaan hoitoa myös pitkäaikaissairauteen. Sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta etukäteen Kelaan tai muille viranomaisille. Kela korvaa toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä annettua hoitoa jälkikäteen.