Sote-uudistus ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta

18.5.2017


Hallituksen esitys rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain eli rajalain muutoksista etenee eduskunnan käsittelyyn toukokuun loppupuolella. Hallituksen esitys perustaa välttämättömiin päivityksiin, jotka seuraavat sote-järjestämislaista, valinnanvapauslaista ja palvelujen tuottamislaista.

Lakiesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

  • Rajat ylittävissä tilanteissa, kun asiakas matkustaa toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin saadakseen hoitoa, hän maksaisi jatkossa maakuntansa mukaisen asiakasmaksun.
  • Suoravalinnan palveluiden osalta henkilö voisi hakeutua ulkomaille ilman lähetettä. Kun asiakas käyttäisi muita kuin suoravalinnan palveluja, hän tarvitsisi lähetteen tai hoidontarpeen arvioinnin, jotta hän voisi saada korvauksen asiakasmaksutason mukaisesti.
  • Asiakas maksaisi jatkossakin hoitonsa ensin itse ja hakisi jälkikäteen korvausta Kelalta.
  • Sairausvakuutuskorvausten siirtymäaika on vuosina 2019-2020. Jos kyseessä ei ole suoravalinnan palvelu eikä hoito täytä erikoissairaanhoidon pykäliä, mutta täyttää sairausvakuutuslain korvauksen myöntämisen edellytykset, niin asiakas saa siirtymäajan aikana sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen myös EU-tilanteissa.
  • Maakunta vastaisi jatkossa maakuntalaistensa kustannuksista myös rajat ylittävissä tilanteissa. Kela laskuttaisi kustannukset kerran vuodessa maakunnalta
  • Muiden kuin EU- ja Eta-maiden sairastumistilanteissa ei enää jatkossa korvauksia makseta.

Kela on jättänyt oman lausuntonsa lakiesitykseen. Kela puoltaa ehdotettuja muutoksia. Kela haluaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että rajat ylittävässä terveydenhuollossa ei ole kyse vain korvauksista, joita jälkikäteen maksetaan ulkomailla annetun terveydenhuollon kustannuksista. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa ovat myös hoito-oikeuden määritys, ennakkoluvallinen hoitoon hakeutumisen lupien käsittely, valtion korvausten maksu sekä sairaanhoitokustannuksia koskevan valtioiden välisen laskutuksen hallinnointi. Kela pitää tarkoituksenmukaisena, että kaikki mainitut tehtävät jatkossakin olisivat Kelan tehtäviä.

Kaikki lausunnot, jotka annettiin hallituksen esitykseen eduskunnalle rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, ovat saatavissa Valtioneuvoston hankesivuilta.

Terveydenhuollon lakeja ja asetuksia on koottu aihepiireittäin hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalveluun mm. ulkomailta tulevien oikeudesta hoitoon Suomessa ja ulkomailla annetun hoidon korvaamisesta.