Suomi.fi tarjoaa tietoa myös sote-palveluista

23.10.2017


Uudistuneeseen Suomi.fi-verkkopalveluun kootaan parhaillaan tietoja julkisista palveluista ja asiointikanavista kautta Suomen. Julkisia palveluja voivat tuottaa muun muassa valtion virastot, laitokset, kunnat, valtionyhtiöt tai valtion liikelaitokset. Suomi.fi palvelee niin kansalaisia, yrityksiä kuin viranomaisia.

Suomi.fin osaan, kansalliseen palvelutietovarantoon (PTV) tulevat myös tiedot sosiaali- ja terveysalan palveluista. Kukin organisaatio tuottaa itse kuvaukset, siis mitä ja millaisia palveluja se tarjoaa sote-asiakkailleen. Kansallisesta palvelutietovarannosta Suomi.fin käyttäjä voi yhdestä osoitteesta hakea tiedot palveluista, joita hän juuri silloin tarvitsee. Hän voi myös saada opastusta, miten käyttää valitsemiaan palveluja. Verkkosivuilla ovat palvelupisteiden käyntiosoitteet, verkkosivujen ja sähköisten lomakkeiden linkit sekä reitit sähköiseen asiointiin, esimerkiksi Kelan asiointipalveluun.

Palvelutietojen lisäksi Suomi.fissä on myös opastavia sisältöjä. Tavoitteena on tarjota tietoa palveluista käyttäjän elämäntilanteesta, vaikkapa eläkkeelle jäännistä, avioliiton solmimisesta tai perheenjäsenen kuolemasta, lähtien. Tulevaisuudessa Suomi.fissä voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.