Terveyspalvelujen käyttö ulkomailla ja Kela-korvaukset

7.7.2017


Ulkomailla aiheutuneet sairaanhoidon kustannukset ja asiakkaille jälkikäteen maksetut korvaukset ovat hienoisessa nousussa, kun tarkastellaan tilastoja, jotka Kela on koonnut suomalaisten äkillisestä sairastumisesta ja omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta kotimaan rajojen ulkopuolelle.Tilastoissa on otettu huomioon vain ne tilanteet, joissa asiakas maksoi kaikki kustannukset itse ja haki korvauksia jälkikäteen Kelalta. Kustannuksia, joita on laskutettu valtioiden välisen laskutuksen kautta, ei ole näissä luvuissa huomioitu.

Vuonna 2016 EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä annetun hoidon kustannukset olivat noin 10 miljoonaa euroa, joista korvauksia maksettiin yli 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 vastaavat sairaanhoidon kustannukset olivat 6,5 miljoonaa euroa, joista Kela-korvauksia maksettiin noin miljoona euroa.

Hoitoon hakeudutaan eniten Viroon, Espanjaan ja Unkariin

Eniten suomalaiset ovat käyttäneet terveyspalveluja Virossa, Espanjassa, Unkarissa, Saksassa ja Belgiassa, kun hoitoon on hakeuduttu omatoimisesti, eli ilman Kelan myöntämää ennakkolupaa. Virossa annetun hoidon kustannukset olivat vuonna 2016 liki 3,5 miljoonaa euroa, joista Kela-korvauksia maksettiin noin 650 000 euroa. Virossa annetun hoidon kustannukset olivat liki 80 prosenttia kaikissa EU- ja Eta-valtioissa ja Sveitsissä annetusta sairaanhoitokustannuksista, jotka olivat yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa.

Muissa maissa annetun sairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2012 noin 6 miljoonaa euroa ja viime vuonna 5 miljoonaa euroa. Näistä hoidoista Kela maksoi korvauksia noin puoli miljoonaa euroa molempina vuosina. Eniten terveyspalveluja suomalaiset käyttivät vuonna 2016 Thaimaassa, Yhdysvalloissa, Turkissa, Venäjällä ja Kiinassa.

Kela korvaa muissa kuin EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia silloin, kun kyse on äkillisestä sairastumisesta. Omatoimista hoitoon hakeutumista EU:n ulkopuolelle ei korvata.

Hoitoon Suomen ulkopuolelle voi hakeutua toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin myös Kelan myöntämällä ennakkoluvalla, jolloin asiakas maksaa hoidosta vain asiakasmaksun. Viime vuonna ennakkolupia myönnettiin 126, kun vuonna 2012 ennakkolupia myönnettiin 45 kappaletta.

Tutustu rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoihin (SlideShare)