Tilastotietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta 2017

8.6.2018


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan kokoamat vuotta 2017 koskevat rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotiedot osoittavat, että kansainvälisen sairaanhoidon kustannuksissa ja korvauksissa on tapahtunut sekä nousuja että laskuja. Voit tutustua juuri julkaistuihin tilastoihin yhteyspisteen Slideshare-tilillä.

EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä annetun välttämättömän hoidon kustannukset ja korvaukset ovat nousussa edellisvuoteen nähden. Asiakkaan maksamat välttämättömän hoidon kustannukset nousivat 3,9 miljoonasta eurosta 4,9 miljoonaan euroon, ja vastaavasti asiakkaalle maksetut korvaukset nousivat 3,2 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon. Myös ulkomailla ostettujen lääkkeiden kustannukset ja korvaukset ovat lievässä nousussa.

EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä annetun fysioterapian, lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden ja matkojen kustannukset ja korvaukset ovat puolestaan laskeneet edellisvuoteen nähden. Esimerkiksi asiakkaan maksamien lääkärinpalkkioiden summa vuonna 2017 oli 548 000 euroa, kun vuonna 2016 vastaava summa oli 713 000 euroa. Lääkärinpalkkioista myönnetyt korvaukset laskivat 119 000 eurosta 85 000 euroon.

Suosituimpia maita Viro, Espanja ja Saksa

Vuonna 2017 Suomesta hakeuduttiin eniten hoitoon Viroon, Espanjaan ja Saksaan. Erityisesti Saksa on kasvattanut suosiotaan omatoimisen hoitoon hakeutumisen kohdemaana. Vuonna 2016 kolme kärkimaata olivat Viro, Espanja ja Unkari.

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella suomalaiset käyttivät vuonna 2017 eniten terveyspalveluita Yhdysvalloissa, Thaimaassa ja Turkissa. Yhdysvalloissa asiakkaan maksamat sairaanhoitokustannukset yli tuplaantuivat 1,2 miljoonasta eurosta (2016) 2,6 miljoonaan euroon (2017). Maksettujen korvausten kokonaissummaan kustannusten kasvu ei kuitenkaan heijastunut.

Ennakkolupia EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä annettavaa hoitoa varten myönnettiin 106 kappaletta vuonna 2017. Määrä on viime vuosina ollut tasainen: lupia myönnettiin 126 kappaletta vuonna 2016 ja 98 kappaletta vuonna 2015. Eniten ennakkolupia on myönnetty Viroon ja Ruotsiin.

Eurooppalaisia sairaanhoitokortteja oli vuonna 2017 myönnetty 1 869 780 kappaletta. Myönnettyjen korttien määrä kasvaa tasaisesti.