Tutustu terveyspalvelujen hintatietoihin Hoitopaikanvalinta.fissä

27.11.2017


Mitä maksaa yleislääkärillä käynti Helsingissä, entäpä mökkipaikkakunnan lääkäriasemalla? Miten paljon hoitokustannuksissa on eroja hammaslääkäreiden välillä, jos nyt haluaa hakeutua hoitoon yksityiselle?

Yksityisten terveyspalvelujen hintoja voit helposti vertailla Hoitopaikanvalinta.fissä, kun haet tietoja erikoisalan ja paikkakunnan mukaan. Hoitopaikanvalinta.fin hintatiedot on koottu yhdistämällä Kelan palveluntuottaja- ja korvausrekisteri. Miksi Suomessa tarvitaan lisää vertailutietoa terveyspalvelujen hinnoista?

– Terveyspalvelujen hinnat vaihtelevat voimakkaasti palveluntuottajien välillä. Tutkimusten perusteella hintakilpailu voisi toimia paremmin. Erityisesti ketjuyritysten hinnat saattavat olla korkeammat kuin yksittäisen ammatinharjoittajan perimät hinnat. Kuluttajien hintatietoisuuden lisääntymisen pitäisi myös vaikuttaa suotuisasti kilpailun kiristymiseen, sanoo tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, tutkimusprofessori Hennamari Mikkola Kelasta.

– Yleisesti hinnat ovat nousseet nopeammin kuin yleinen ansiotasokehitys, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi kuvantamistutkimuksissa hinnat ovat laskeneet kiristyneen kilpailun vuoksi.

Hoitopaikanvalinta.fissä julkaistuissa terveyspalvelujen hintatiedot kertovat yksityisten terveyspalvelujen keskimääräisistä hinnoista Suomessa. Hintatiedoissa ovat mukana yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat, jotka ovat tehneet Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen. Yksityisellä terveydenhuollon palveluntuottajalla tarkoitetaan lääkäriasemaa tai sairaalaa, yhden tai useamman hammaslääkärin vastaanottopaikkaa tai fysikaalista hoitolaitosta.

Nyt julkaistut hintatiedot koskevat ajanjaksoa 1.1. -30.6.2017. Hoitopaikanvalinta.fissä esitetyistä mediaanihinnoista ei ole vähennetty sairausvakuutuskorvausta eikä hinnoissa ole mukana palveluntuottajan mahdollisesti perimää erillistä toimistomaksua.

Vertaile yksityisen terveydenhuollon hintatietoja