Ulkomaisen lääkemääräyksen oikeellisuuden selvittäminen

Tarvittaessa apteekki voi pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon selvittämään toisessa EU-maassa toimivan terveydenhuollon ammattihenkilön lääkkeenmääräämisoikeuden. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse (yhteyspiste(at)kela.fi). Asian selvittämistä varten yhteyspiste tarvitsee tietoa lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilöstä (nimi, ammatillinen pätevyys, yhteystiedot, työosoite ja maa) sekä lääkettä koskevat tiedot. Huolehdi tietosuojasta, jos viestissä on arkaluonteisia henkilötietoja. Tarvittaessa voit pyytää yhteyspistettä avaamaan suojatun sähköpostiyhteyden. Suosittelemme, […]