Bulgaria

Äkillinen sairastuminen Tietoa sairaanhoidon korvauksista saat Bulgarian kansallisesta sairausvakuutuskassasta (The National Health Insurance Fund, NHIF). Kassan alueellisten yksiköiden (RHIF, 28 kappaletta) yhteystiedot ja tietoa paikallisista hoitokäytännöistä on englanniksi kassan verkkosivuilla. Sairaanhoitopalvelun tarjoajalla on oltava sopimus kansallisen sairausvakuutuskassan kanssa. Hoitoon mennessä on alkuperäisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin ohella hyvä pitää mukana kortista otettuja paperikopioita, jotka voit antaa hoitohenkilökunnalle. […]