Erityishenkilö­ryhmät

Ulkomailla työskentelevät suomalaisdiplomaatit ja -virkamiehet Suomen ulkomaan edustustoissa työskentelevät ovat joko Suomesta lähetettyjä työntekijöitä tai paikalta palkattua henkilöstöä. Diplomaattiset edustajat kuuluvat aina lähetettyyn henkilöstöön. Ulkoasiainministeriö päättää, ketä pidetään lähetettyyn henkilöstöön kuuluvana. Diplomaatit osoittavat asemansa diplomaattipassilla. Lähetettyyn henkilöstöön kuuluvana voidaan pitää myös muita kuin diplomaattisen statuksen omaavia henkilöitä. Henkilön kotikunta säilyy Suomessa, jos hän on Suomen […]