Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen. Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta. Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuvat. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella […]