Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle annettavaa kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon henkilökunta aloittaa tarvittaessa hoidon jo siellä, missä potilas on sairastunut tai loukkaantunut. Sairaanhoitopiirit voivat hoitaa ensihoitotoiminnan omana toimintanaan, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- […]

Apua hätätilanteessa Suomessa

Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa, kuten hammashoitoa, mielenterveyshoitoa ja päihdehoitoa, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Jos vaivastasi ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana. Soita terveysaseman […]