Asioinnin esteettömyys

Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti Fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys Tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden Palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Terveysasemien ja sairaaloiden esteettömyydessä on suuria eroja. Jotkut kunnat tarjoavat hyvin yksityiskohtaista esteettömyystietoa hoitopaikoista. Esimerkiksi Helsingin […]