Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten

Toisessa EU-maassa annettu lääkemääräys on toimitettava Suomen apteekeissa ja suomalaiset lääkemääräykset on toimitettava muissa EU-maissa. EU:n potilasdirektiiviin perustuva eurooppalaisten lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen koskee vain EU-maita. Eta-maat ja Sveitsi voivat toimittaa EU-maissa annettuja lääkemääräyksiä, mutta niillä ei ole siihen velvollisuutta. Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä muualla kuin toisessa EU-maassa, tarvitset yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkemääräyksen. Muussa […]

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten

Mikä on eurooppalainen lääkemääräys? Eurooppalainen lääkemääräys on paperinen tuloste, jota käytetään, kun haluat ostaa lääkkeitä toisessa EU-maassa. Voit pyytää lääkäriltäsi eurooppalaisen lääkemääräyksen nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Tällöin lääkäri tulostaa sinulle englanninkielisen lääkemääräyksen, jota voit käyttää EU-maissa paperisen reseptin tapaan. Sillä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta, eikä sitä voi itse tulostaa Omakannasta. EU-maiden on tunnustettava […]

Ulkomaisten lääkemääräysten toimittaminen Suomessa

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika lääkemääräyksen antopäivä lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, […]

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten

Toisessa EU-maassa hankittavia lääkkeitä varten lääkäri tulostaa potilasohjeen sijaan paperisen reseptin nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Paperista reseptiä tarvitaan, koska EU-maiden välillä ei ole järjestelmiä lääkemääräysten sähköiseen käsittelyyn. Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti.