Kelan hoito-oikeustodistusta koskeva päätös

Tee valitus kirjallisesti ja toimita se Kelaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.  

Eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti

Sairaanhoitosi kustannuksista vastaa yleensä se maa, josta saat eläkkeen. Jos eläkettä on kertynyt useammasta maasta, sairaanhoidon kustannuksista vastaa asuinmaasi, jos saat eläkettä myös asuinmaasta. Jos et saa eläkettä asuinmaastasi, sairaanhoitosi kustannuksista vastaa se maa, jossa eläkkeesi on kertynyt pisimpään. Jos muutat Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja sinulle maksetaan eläke Suomesta, saat eurooppalaisen […]

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle vuoden kestävää oleskelua, jonka tarkoitus voi olla esimerkiksi lomamatka tai opiskelu. Saat hoitoa äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden sekä raskauden tai synnytyksen vuoksi samalla asiakasmaksulla ja samalla tavalla kuin Suomessa asuvat. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti palata kotimaahasi alkuperäisen suunnitelmasi mukaan. Suomessa oleskelusi kesto […]

Miten osoitat oikeutesi hoitoon Suomessa

Hoito-oikeustodistuksia on useita erilaisia ja niiden käyttötarkoitus vaihtelee. Esitä hoito-oikeustodistus hoidonantajalle, kun tulet hoitoon. Todistuksen tulee olla voimassa hoidon antamishetkellä. Äkillinen sairastuminen Jos sairastut äkillisesti tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana (esimerkiksi lomamatkalla) tai tarvitset hoitoa pitkäaikaissairauden tai raskauden tai synnytyksen vuoksi, voit osoittaa oikeutesi hoitoon eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella passilla tai henkilöllisyystodistuksella, jos asut toisessa […]

Eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti

Saat kortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti asuinmaasi ulkopuolella toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Kortti toimii siten muualla kuin asuinmaassa samalla tavalla kuin yleensäkin. Lisäksi saat kortilla Suomessa julkisessa terveydenhuollossa tarvitsemasi hoidon samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva sekä suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa, lääkeostoista apteekista ja ambulanssikuljetuksesta. Asuinmaassa käytetään paikallista sairausvakuutuskorttia tai […]

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Lääketieteellisesti välttämätön hoito on hoitoa, josta päättää lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Se on hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti jatkaa oleskeluasi kohdemaassa alkuperäisen suunnitelmasi mukaisesti. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi aiheutua äkillisen sairastumisen lisäksi myös pitkäaikaissairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä enintään vuoden kestävää oleskelua kohdemaassa. Valmistaudu lisäksi todistamaan henkilöllisyytesi […]

Jos sairastut Euroopassa

Lääketieteellisesti välttämättömällä sairaanhoidolla tarkoitetaan yleensä sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Tilapäinen oleskelu tarkoittaa yleensä alle vuoden kestävää oleskelua kohdemaassa, jonka tarkoitus voi olla esimerkiksi lomamatka tai vaihto-opiskelu. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Hoitoa on saatava siten, että voit jatkaa ulkomailla oleskelua niin kuin olit suunnitellut ja että kykenet palaamaan turvallisesti kotiin. Saat […]