Harvinais­sairauksien osaamisverkostot

 tarkoitetaan EU:n alueen kattavia verkostoja, joissa eri maiden terveysalan ammattilaiset ja harvinaissairauksien hoitoon erikoistuneet osaamiskeskukset voivat vaihtaa hoitoon liittyvää tietoa ja asiantuntemusta. Osaamisverkostojen toiminta perustuu terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden vapaaehtoiselle osallistumiselle. Osaamisverkostojen perustamisella pyritään vahvistamaan harvinaisten sairauksien tutkimusta ja voimavarojen kustannustehokasta käyttöä. Eurooppalaiset osaamisverkostot soveltavat EU:n yhteisiä periaatteita erityishoitoa edellyttäviin harvinaisiin sairauksiin toimivat tutkimuksen ja […]