Kieli ja potilasasiakirjat

Millä kielellä terveydenhuollon palvelut annetaan? Onko vieraalla kielellä pärjääminen potilaan vastuulla? Jokainen EU:n potilasdirektiiviä soveltava maa on velvollinen tarjoamaan palveluja vain maan virallisilla kielillä. Potilaan on hyvä etukäteen selvittää, onko hoitoa mahdollista saada kielellä, jota hän hallitsee. Tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista potilas vastaa yleensä itse. Potilaan hoidossa voidaan käyttää myös muuta potilaan ymmärtämää kieltä, jos se […]

Kielelliset oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus. Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot. Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi […]

Hoidon kieli Suomessa

Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi ja terveydenhuollon palvelut annetaan yleensä näillä kielillä. Terveydenhuollon ammattilaiset osaavat kuitenkin yleisesti myös englantia. Hoitoa annetaan suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, onko palveluja järjestävä kunta tai kuntayhtymä yksi- vai kaksikielinen. Kaksikielisessä kunnassa ja kuntayhtymässä voit valita haluatko käyttää suomea vai ruotsia. Yksikielisessä kunnassa palvelujen kieli on joko suomi […]

Hoidon kieli ja tulkkaus

Jos hakeudut hoitoon ulkomaille, selvitä etukäteen, mitä kieltä hoitopaikassa käytetään. Vastaat yleensä itse mahdollisesta tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista, jos olet hakeutunut käyttämään terveyspalveluja toiseen maahan. Jos sairastut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisen oleskelusi aikana ja saat hoitoa , hoidonantaja järjestää yleensä tarvittaessa tulkkauksen. On mahdollista, että kustannukset laskutetaan sinulta erikseen. Kela ei korvaa tulkkauksesta […]