Hoidon laatu ja potilasturvallisuus

Voit selvittää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevia vaatimuksia kohdemaan yhteyspisteeltä Yhteyspisteet tarjoavat tietoja ainakin seuraavista aiheista maan terveydenhuoltojärjestelmä terveydenhuoltopalvelujen laatu ja turvallisuus: laatua ja potilasturvallisuutta koskevat vaatimukset ja niistä vastaavat tahot valvontaviranomaiset toimenpiteet siinä tapauksessa, että hoitolaitos ei noudata vaatimuksia onko hoitolaitos rekisteröity ja onko sillä lupa tarjota tiettyä hoitoa mihin laadun- ja turvallisuuden varmistusjärjestelmään […]

Hoidon laatu

Terveydenhuoltolaissa laatu-käsite nousee esille useissa pykälissä. Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua on esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus ja henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua […]