Kelan hoito-oikeustodistusta koskeva päätös

Tee valitus kirjallisesti ja toimita se Kelaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.  

Eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti

Sairaanhoitosi kustannuksista vastaa yleensä se maa, josta saat eläkkeen. Jos eläkettä on kertynyt useammasta maasta, sairaanhoidon kustannuksista vastaa asuinmaasi, jos saat eläkettä myös asuinmaasta. Jos et saa eläkettä asuinmaastasi, sairaanhoitosi kustannuksista vastaa se maa, jossa eläkkeesi on kertynyt pisimpään. Jos muutat Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja sinulle maksetaan eläke Suomesta, saat eurooppalaisen […]

Ennakkolupa (lomake S2)

Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antaneelle maalle. Voit hakea ennakkolupaa asuinmaasi viranomaiselta, yleensä omasta sairausvakuutuslaitoksestasi. Ennakkolupaa käytetään EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä. Kukin maa myöntää ennakkoluvan omalla virallisella kielellään. Ennakkoluvassa on yleensä henkilötietojesi lisäksi hoidonantajaa koskevat tiedot, ennakkoluvan voimassaoloaika ja hoito tai sairaus, jota varten ennakkolupa on myönnetty. Ennakkolupa […]

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa

Todistus voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos työskentelet Suomessa, mutta et asu Suomessa vakituisesti. Todistus voidaan myöntää myös, jos sinulla on kotikunta Suomessa, mutta toinen maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Todistuksessa on tieto siitä minkä laajuiseen hoitoon sinulla on oikeus Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Oikeus hoitoon voi olla laaja (kaikki tarpeellinen hoito) tai suppea (lääketieteellisesti välttämätön hoito). onko […]

Passi ja henkilöllisyys­todistus

Toisessa Pohjoismaassa tai Australiassa vakituisesti asuva muun maan kansalainen voi osoittaa oikeutensa hoitoon myös muun maan myöntämällä passilla. Australiasta tulevan passista tulee ilmetä rajoittamaton asumisoikeus Australiassa. Jos asut vakituisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanaalisaarilla (Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark ja Jersey), sinulla ei ole oikeutta lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana, koska saaret eivät kuulu […]

Eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti

Saat kortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti asuinmaasi ulkopuolella toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Kortti toimii siten muualla kuin asuinmaassa samalla tavalla kuin yleensäkin. Lisäksi saat kortilla Suomessa julkisessa terveydenhuollossa tarvitsemasi hoidon samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva sekä suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa, lääkeostoista apteekista ja ambulanssikuljetuksesta. Asuinmaassa käytetään paikallista sairausvakuutuskorttia tai […]

Ennakkolupa (lomake S2)

Lomaketta S2 käytetään yleensä silloin, kun henkilö hakeutuu hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Lomake S2 on maksusitoumus, jolloin hoidonantaja laskuttaa hoidosta aiheutuneet kustannukset jälkikäteen lomakkeen myöntäneeltä taholta. Jos olet saanut Kelasta ennakkoluvan lomakkeella S2, toimita se hoidonantajalle. Saat Kelasta toimintaohjeet lomakkeen käsittelyä varten. Jos olet saanut ulkomailta ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten, toimita […]

Asumisen E- ja S-lomakkeet

Kela käsittelee Suomessa hoito-oikeutta koskevia E- ja S-lomakkeita. Eri henkilöryhmille on omat lomakkeet, jotka on standardoitu EU:ssa. Hoito-oikeuden rekisteröintiin käytetään seuraavia lomakkeita E 106: työntekijät E 109: perheenjäsenet E 120: eläkkeenhakijat E 121: eläkeläiset ja eläkeläisen perheenjäsenet S1: kaikki henkilöryhmät. Lomakkeita ei kuitenkaan yleensä käytetä, jos muuttosi tapahtuu Pohjoismaiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen välillä. […]

Passi ja henkilökortti

Voit käyttää toisessa Pohjoismaassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös , mutta se ei ole välttämätöntä. Hoidonantaja tarvitsee yleensä tietoonsa asuinosoitteesi Suomessa. Australiassa saat hoidon samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat maan julkisessa terveydenhuollossa, kun esität hoidonantajalle Suomen ja Kela-kortin. Jos tarvitset hoitoa muualla kuin Euroopassa tai Australiassa, pääset hoitoon kohdemaan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän mukaisesti. […]

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Lääketieteellisesti välttämätön hoito on hoitoa, josta päättää lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Se on hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti jatkaa oleskeluasi kohdemaassa alkuperäisen suunnitelmasi mukaisesti. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi aiheutua äkillisen sairastumisen lisäksi myös pitkäaikaissairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä enintään vuoden kestävää oleskelua kohdemaassa. Valmistaudu lisäksi todistamaan henkilöllisyytesi […]