Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen. Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta. Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuvat. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella […]

Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset

Toisessa Pohjoismaassa asuva voi esittää myös henkilöllisyystodistuksen. Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa asuva voi esittää myös passin. Australiassa asuva saa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon passilla. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, henkilöllisyystodistuksen tai passin tulee olla voimassa silloin, kun sinulle annetaan hoitoa. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai muuta hoito-oikeustodistusta, vastaat yleensä itse Suomessa annetun hoidon kustannuksista. Vakuutusyhtiö voi korvata kustannuksia, […]

Hoidon kustannukset ulkomailta tulevalle potilaalle

Suomen julkisessa terveydenhuollossa potilaalta peritään aina lakisääteinen asiakasmaksu. Asiakasmaksun lisäksi sinulta voidaan laskuttaa hoidon todelliset kustannukset, jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon Suomeen eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2) tulet muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä eikä sinulla ole Suomessa kotikuntaa tai muulla perusteella oikeutta hoitoon Suomessa et esitä hoito-oikeustodistusta, esimerkiksi eurooppalaista […]

Ulkomailla annettuun hoitoon liittyvät matkat

Voit saada , jos ne ovat aiheutuneet EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annetusta sairaanhoidosta tai raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun olet maksanut kaikki matkakustannukset itse. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Matkakustannuksia korvataan Suomen sairausvakuutuslain […]

Ulkomailla annetun hoidon korvaukset

Saat Kelasta korvauksia ulkomailla aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, jos olet maksanut ne itse. Hae korvauksia Kelasta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai sitä olisi korvattu . Hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, jotta sitä voidaan korvata. Palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon […]

Hoidon kustannukset ja korvaukset Suomessa

Hoitokustannukset julkisessa terveydenhuollossa Saat tietoa julkisen terveydenhuollon palvelujen hinnoista terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiireiltä. Maksat yleensä julkisen terveydenhuollon palvelujen käytöstä kotikuntalaisen asiakasmaksun. Hoidon todelliset kustannukset maksaa kotikuntasi. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, Kela maksaa hoitosi kustannuksista  tai vastaat hoitokustannuksista itse. Jos käytät julkisen terveydenhuollon palvelua muualla kuin kotikunnassasi, hoitoa antanut julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö laskuttaa hoitosi kustannukset […]

Muutto opiskelijana tai tutkijana

Jos muutat Suomesta opiskelemaan, palkatonta harjoittelua, tutkimusta tai jatko-opintoja ulkomaille, kuulut yleensä Suomen sairausvakuutukseen opintojesi ajan. Jos muutat ulkomaille tekemään opintoihisi liittyvää palkallista harjoittelua, sillä voi olla vaikutusta sairausvakuuttamiseesi Suomessa. Ilmoita Kelalle yli kolme kuukautta kestävästä ulkomailla oleskelusta ja vakinaisesta muutosta ulkomaille. Ilmoita Kelalle aina, jos teet ulkomailla työtä. Tee ilmoitus Kelalle tai Y 38. […]