Hoitoon hakeutuminen Suomeen

Sinun tulee itse selvittää hoitomahdollisuuksia, hoidon odotusaikoja ja hoidon kustannuksia hoidon antajilta. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa . Erikoissairaanhoidossa annettavaan hoitoon tarvitaan lähete. Toisessa EU-maassa kirjoitettu lähete voidaan hyväksyä, jos sen perusteella on mahdollista arvioida potilaan hoidontarve. Lähetteen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Toimita lähete siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa haluat saada hoitoa. Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen […]

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Hoitoon ottaminen ja hoidon järjestäminen tapahtuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisesti. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön menettelyt ja maksut. Hoito EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä Jos asut , voit hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. EU-lainsäädäntö velvoittaa, että pääset hoitoon samalla tavalla kuin kohdemaan paikalliset asukkaat. Edellytyksenä on, että jokin EU-maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Voit […]

Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

EU- ja Eta-maat ovat velvollisia korvaamaan Suomessa annettua hoitoa. Muut maat voivat korvata Suomessa annettua hoitoa, jos se sisältyy maan kansalliseen lainsäädäntöön. Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen. Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta. Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa Jos […]

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae korvausta matkakustannuksiin Kelasta. Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden. Kela korvaa matkat aina halvimman […]