Ulkomailta tulevien potilaiden hoitoon ottamisen rajoittaminen

Kunta tai kuntayhtymä voi poikkeustapauksessa rajoittaa määräajaksi toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien henkilöiden vastaanottoa julkisen terveydenhuollon toimintayksikköön, jos kunnan asukkaiden hoitoon pääsy vaarantuu. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi tilannetta, jossa kunnan asukkaiden hoitoon pääsyn määräajat ovat ylittyneet. Hoitoon oton rajoittaminen voi koskea vain sitä osaa terveydenhuollon toiminnasta, jonka osalta rajoittaminen on perusteltua. Rajoittaminen voi siten kohdistua esimerkiksi […]