Valitse hoitopaikkasi

Terveydenhuollon kansallinen valinnanvapaus ei koske Ahvenanmaata. Suomessa mantereella asuva ei siten voi valita hoitopaikkaansa Ahvenanmaalta. Vastaavasti Ahvenanmaalla asuva ei voi valita Suomen julkisen terveydenhuollon palveluja, jotka sijaitsevat mantereella. Tietoa terveysaseman tai sairaalan vaihtamisesta tai palvelusetelin käytöstä antaa ensisijaisesti oma terveysasemasi tai sairaanhoitopiiriisi.

Sairaala

Yleensä erikoissairaanhoidosta vastaa kotikuntasi mukainen sairaanhoitopiiri, jossa on keskussairaala ja muita sairaaloita. Voit myös valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi julkisesta terveydenhuollosta mistä päin Suomea tahansa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnasta tekee päätöksen aina hoitava lääkäri tai hammaslääkäri, joka kirjoittaa lähetteen. Hän myös arvioi, minkä tasoista hoitoa tarvitset. Et voi […]

Apua hätätilanteessa Suomessa

Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa, kuten hammashoitoa, mielenterveyshoitoa ja päihdehoitoa, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Jos vaivastasi ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana. Soita terveysaseman […]

Asioinnin esteettömyys

Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti Fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys Tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden Palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Terveysasemien ja sairaaloiden esteettömyydessä on suuria eroja. Jotkut kunnat tarjoavat hyvin yksityiskohtaista esteettömyystietoa hoitopaikoista. Esimerkiksi Helsingin […]

Palveluseteli valinnoissa

Palveluseteliin liittyvät käytännöt ja palveluvalikoima vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea. Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samanarvoinen tai tulosidonnainen, jolloin sen arvo on suhteessa tuloihisi. Kunnissa palveluseteli on useimmiten käytössä vanhuspalveluissa, hammashuollossa ja joissakin erikoissairaanhoidon toimenpiteissä, esimerkiksi kaihileikkauksissa. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi palvelun tarpeesi. Palvelusetelin voit saada kotikuntasi terveysasemalta, sosiaalivirastosta […]

Hoitava terveydenhuollon ammattilainen

Julkisessa terveydenhuollossa työparityöskentely, väestövastuu ja moniammatillinen tiimityö ohjaavat potilaiden vapautta valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö. Kun siis valitset lääkärisi, valitset samalla lääkärin työparin tai koko hoitavan tiimin. Valintasi ei kuitenkaan voi toteutua, jos terveysasemasi lääkäri tai lääkäri–hoitaja-työpari ei voi ottaa vastaan lisää uusia potilaita työaikansa puitteissa.