Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa, kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla. Voit hakea korvausta Kelasta SV 4. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, josta käy ilmi tarpeesi käyttää sairastumisesi johdosta suunniteltua […]

Islanti

Terveydenhuoltojärjestelmä Islannissa on pieni, valtiokeskeinen, julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä, joka kattaa koko kansan. Ostaja-tuottaja suhde on yhdistetty, mikä tarkoittaa, että valtio on maksaja, mutta samalla myös useimpien terveydenhuoltopalveluita tuottavien organisaatioiden omistaja. Terveydenhuoltojärjestelmää määrittelee yhä enenevissä määrin hoitoa ja palvelun tuottamista yhdistävä sekatalous, jossa yksityisten, voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien tuottajien lukumäärä ja kattavuus on lisääntynyt. Hoitoon pääsy […]