Potilaan jatkohoito

Miten järjestetään esimerkiksi leikkauksen jälkihoito, jos potilas on saanut hoitoa ulkomailla? Potilaan tulee Suomeen palattuaan ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseensa jatkohoidosta sopimiseksi. Jatkohoidosta voi sopia alustavasti myös jo ennen, kun hakeutuu hoitoon ulkomaille. Suomessa jatkohoito annetaan aina Suomen hoitokäytännön mukaisesti. Potilasdirektiiviin perustuva lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen antaa mahdollisuuden ostaa lääkkeitä Suomessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä […]

Jatkohoito

Jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä mietitään esimerkiksi fysikaalista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta, ammatinvalintaan liittyvää ohjausta, apuvälineiden käytön ohjausta, psyko-sosiaalista kuntoutusta, ravitsemusneuvontaa sekä arvioidaan työkykyäsi ja työhön paluutasi. Voit halutessasi ottaa omaisen tai läheisen mukaan jatkohoidon suunnitteluun. Suunnitelma laaditaan aina yhteistyössä kanssasi. Ole aktiivisesti mukana jatkohoitosuunnitelmasi tekemisessä ja kysy rohkeasti, jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Kerro omat toiveesi jatkohoidon […]

Suomessa annetun hoidon jatkohoito

Jos saat Suomessa saamaasi hoidon jälkeen jatkohoitoa ulkomailla, toimita hoitoasi koskevat potilasasiakirjat jatkohoidostasi vastaavalle taholle. Saat Suomesta potilasasiakirjat yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Käännätä asiakirjat tarvittaessa muulle kielelle. Jatkohoidossa voi olla kyse esimerkiksi kuntoutuksesta, jälkitarkastuksesta tai laboratoriokokeesta tai muusta lääketieteellisestä seurannasta. Kun saat jatkohoidon ulkomailla, se annetaan kohdemaan hoitokäytännön ja lainsäädännön mukaisesti. Lääketieteellisesti välttämätön hoito Suomessa […]

Ulkomailla saadun hoidon jatkohoito

Saat hoitoa lääkärin tekemän hoidontarpeenarvion mukaisesti kotikuntasi julkisessa terveydenhuollossa, vaikka kyse olisi ulkomailla annetun hoidon jatkohoidosta. Jatkohoidossa voi olla kyse esimerkiksi leikkauksen jälkeisestä haavahoidosta, laboratoriokokeista, jälkitarkastuksesta, fysioterapiasta tai muusta kuntoutuksesta. Suomessa annettavaan hoitoosi ei vaikuta se, miksi olet saanut hoitoa ulkomailla vaan hoito annetaan aina hoidontarpeenarvion mukaisesti. Jatkohoito annetaan Suomen hoitokäytännön mukaan. Hoitava lääkärisi Suomessa […]