Potilasasiakirjat Suomessa

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilö merkitsee potilasasiakirjoihin tiedot, jotka ovat tarpeellisia hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi. Potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät jokaisesta palvelutapahtumasta. Potilasasiakirjamerkinnät, lähete ja hoitoa koskeva yhteenveto tulee tehdä viiden vuorokauden kuluessa palvelutapahtuman päättymisestä. Potilasasiakirjoja säilytetään yleensä 12 vuotta henkilön kuoleman jälkeen. Potilasasiakirjat tallennetaan  Potilastiedon arkistoon Suomessa potilasasiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt tallentavat potilastiedot […]