Milloin voit saada korvausta Kelasta

Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin sekä hoitoon liittyviin lääke- ja matkakustannuksiin, jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista EU-lainsäädännön perusteella. olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi olet hakeutunut hoitoon Suomeen asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2) olet tullut […]

Sairaanhoito­korvaukset

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista sairauden hoitoon liittyvien matkoista. Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi. Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus. 1.3.2016 alkaen Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla […]

Kelan sairaanhoito­korvaukset

Voit tehdä valituksen kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Osoita valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (Samu). Toimita valitus Kelaan. Valitus on jätettävä viimeistään 30. päivän kuluessa sen päivän jälkeen, kun olet saanut tiedon Kelan päätöksestä. Päätöksen katsotaan tulleen tietoosi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu.