Kustannusten korvaaminen

Miten ulkomailla annetun hoidon kustannuksia korvataan potilaalle? Hoitokustannuksia korvataan eri tavoin sen mukaan, oletko itse hakeutunut hoitoon toiseen maahan vai onko kyseessä ulkomailla oleskelun aikana saatu lääketieteellisesti välttämätön hoito (esimerkiksi äkillinen sairastuminen lomamatkalla). Kustannuksiin saa korvausta vain sellaisesta hoidosta, joka kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Kustannuksia voidaan korvata jälkikäteen, kun olet ensin maksanut ne itse. EU- […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Voit saada korvausta ulkomailta ostamistasi lääkkeistä, jos sairastut äkillisesti ulkomailla hakeudut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin hankit lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Korvaamisen edellytyksenä on, että sinulla on Suomessa kotikunta tai että olet sairausvakuutettu Suomessa. Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Voit saada Kelasta korvausta Suomesta ostamistasi lääkkeistä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy olet sairausvakuutettu Suomessa sinulla on Suomessa kotikunta olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana olet työntekosi perusteella sairausvakuutettu Suomessa tai olet tällaisen henkilön toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva […]

Lääkekorvaukset

Lääkkeitä korvataan kolmessa korvausluokassa Peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Alempi erityiskorvaus on 65 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. Erityiskorvauksen saaminen edellyttää, että Kela on myöntänyt sinulle erityiskorvausoikeuden. Voit hakea erityiskorvausoikeutta toimittamalla Kelaan lääkärin lausunnon (suomalaisesta terveydenhuollosta lääkärinlausunto B). Kela […]

Milloin voit saada korvausta Kelasta

Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin sekä hoitoon liittyviin lääke- ja matkakustannuksiin, jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista EU-lainsäädännön perusteella. olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi olet hakeutunut hoitoon Suomeen asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2) olet tullut […]

Yöpymisen korvaukset

Kela korvaa hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla yöpymisestä aiheutuvia kustannuksia, jos joudut yöpymään ehtiäksesi tutkimukseen, hoitoon tai kuntoutukseen, kun julkiset liikenneyhteydet ovat puutteelliset välttääksesi tutkimus- ja hoitoaikojen aiheuttamat edestakaiset matkat kodin ja hoitopaikkakunnan välillä synnytykseen liittyvien riskien pienentämiseksi, jolloin edellytyksenä on lääkärin tekemä arvio raskaudentilastasi. Yöpymisrahan määrä on enintään 20,18 euroa henkilöltä vuorokaudessa. Yöpymisrahasta ei vähennetä omavastuuta […]

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae korvausta matkakustannuksiin Kelasta kuuden kuukauden kuluessa SV 128. Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden, […]

Matkojen korvaaminen, jos sairastut äkillisesti ulkomailla

Joissain tilanteissa voit myös saada matkan omavastuuhinnalla esittämällä kohdemaassa . Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, korvataan Suomessa tehty matkaosuus kotimaan lentoasemalta, satamasta tai valtakunnan rajalta lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada […]

Ulkomailla annetun hoidon korvaukset

Saat Kelasta korvauksia ulkomailla aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, jos olet maksanut ne itse. Hae korvauksia Kelasta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai sitä olisi korvattu . Hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, jotta sitä voidaan korvata. Palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon […]

Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle henkilölle

Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset) olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä […]