Suomessa annettuun hoitoon liittyvät matkat

Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia, jos asut Suomessa. Lisäksi Kela korvaa matkakustannuksia ulkomailla asuvalle asiakkaalle, joka on sairausvakuutettu Suomessa tai jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa. Matkakorvauksia maksetaan myös asiakkaalle, jolla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa. Jos esimerkiksi olet saanut eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista […]

Sairaanhoito­korvaukset

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista sairauden hoitoon liittyvien matkoista. Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi. Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus. 1.3.2016 alkaen Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla […]