Muut terveydenhuollon palvelut

Julkisesta terveydenhuollosta vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat itse päättää, miten valinnanvapaus käytännössä toteutuu laboratorio- ja kuvantamispalveluissa, fysioterapiassa sekä apuväline- ja kuntoutuspalveluissa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien käytännöt voivat myös vaihdella esimerkiksi sen suhteen, tuleeko asiakkaan ilmoittaa palvelun vaihtamisesta kirjallisesti. Lisätietoa saat omasta kunnastasi tai sairaanhoitopiiristäsi. Kunnalla on velvollisuus järjestää kotisairaanhoitosi vain omalla alueellaan. Useimmissa kunnissa kotisairaanhoito on […]