Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen. Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta. Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuvat. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella […]

Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset

Toisessa Pohjoismaassa asuva voi esittää myös henkilöllisyystodistuksen. Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa asuva voi esittää myös passin. Australiassa asuva saa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon passilla. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, henkilöllisyystodistuksen tai passin tulee olla voimassa silloin, kun sinulle annetaan hoitoa. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai muuta hoito-oikeustodistusta, vastaat yleensä itse Suomessa annetun hoidon kustannuksista. Vakuutusyhtiö voi korvata kustannuksia, […]

Hoidon kustannukset ulkomailta tulevalle potilaalle

Suomen julkisessa terveydenhuollossa potilaalta peritään aina lakisääteinen asiakasmaksu. Asiakasmaksun lisäksi sinulta voidaan laskuttaa hoidon todelliset kustannukset, jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon Suomeen eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2) tulet muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä eikä sinulla ole Suomessa kotikuntaa tai muulla perusteella oikeutta hoitoon Suomessa et esitä hoito-oikeustodistusta, esimerkiksi eurooppalaista […]

Saattajan kustannukset

Jos tarvitset hoitoon liittyvän matkan aikana saattajan, Kela voi korvata myös hänen matkakulujaan. Saat saattajan matkakuluista korvausta, kun hoitohenkilökunta on arvioinut saattajan tarpeelliseksi sairautesi perusteella. Saattajan matkakuluja korvataan myös, jos perheenjäsenen osallistuminen hoitoosi on välttämätöntä. Jos potilas on alaikäinen lapsi, on saattaja aina välttämätön. Erillistä selvitystä saattajan tarpeellisuudesta ei tarvita. Yleensä potilaalla on yksi saattaja. […]

Apuväline­kustannukset

Suomessa kunnat vastaavat yleisimmin apuvälineiden luovuttamisesta kunnan asukkaille. Myös Kela, vakuutus- ja työeläkelaitokset, työhallinto ja Valtiokonttori kustantavat vastuullaan olevat apuvälinepalvelut. Suomessa apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle yleensä maksuttomia. Julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat kunnan asukkaalle maksuttomia. Et yleensä joudu itse maksamaan myöskään apuvälineen tai sen huollon, korjauksen tai uusimisen kustannuksia. Jos apuvälineen tarve on aiheutunut työtapaturmasta, ammattitaudista, sotilasvammasta, […]

Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti. Voit hakea korvausta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.  

Paluumatka toisesta Pohjoismaasta

korvaa kotimatkastasi aiheutuvia lisäkustannuksia, jos olet sairastunut toisessa Pohjoismaassa esimerkiksi turistimatkalla ja saat siellä sairaanhoitoa. Korvauksia maksetaan, jos joudut lääkärintodistuksen perusteella käyttämään kotimatkaan alkuperäistä suunnitelmaa kalliimpaa matkustustapaa. Sairaudesta aiheutuneen kalliimman matkustustavan kustannuksia korvataan myös, jos kodin sijasta matkustat suoraan julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Selvitä korvauksen hakemista oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta ennen kotimatkaa. Voit hakea korvauksia myös jälkikäteen Kelasta […]

Ulkomailla annettuun hoitoon liittyvät matkat

Voit saada , jos ne ovat aiheutuneet EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annetusta sairaanhoidosta tai raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun olet maksanut kaikki matkakustannukset itse. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Matkakustannuksia korvataan Suomen sairausvakuutuslain […]

Ulkomailla annetun hoidon korvaukset

Saat Kelasta korvauksia ulkomailla aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, jos olet maksanut ne itse. Hae korvauksia Kelasta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai sitä olisi korvattu . Hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, jotta sitä voidaan korvata. Palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon […]

Kuntoutus­kustannukset ulkomailla

Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, selvitä kustannusten korvauksia vakuutusyhtiösi kanssa. Kela ei vastaa tällaisissa tilanteissa kustannusten korvauksista. Kuntoutuksen korvaukset sairausvakuutuslain perusteella Voit saada Kelasta korvausta jälkikäteen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä saadun lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksiin, jos olet hakeutunut esimerkiksi käyttämään fysioterapiapalveluja tai sairastunut äkillisesti ja maksanut hoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset […]