Hoitava terveydenhuollon ammattilainen

Potilaalle on yleensä tärkeää saada valita omalääkärinsä. Työparityöskentely, väestövastuu ja moniammatillinen tiimityö ohjaavat tosiasiassa potilaiden vapautta valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö. Kun siis valitset lääkärisi, valitset samalla lääkärin työparin tai koko hoitavan tiimin. Valintasi ei kuitenkaan voi toteutua, jos terveysasemasi lääkäri tai lääkäri–hoitaja-työpari ei voi ottaa vastaan lisää uusia potilaita työaikansa puitteissa.