Lääkehoito Suomessa

Terveydenhuollon ammattihenkilöt osallistuvat lääkehoitoon koulutuksensa ja kokemuksensa mukaisesti. Jokainen ammattihenkilö on itse vastuussa toteuttamastaan lääkehoidosta. Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, esimerkiksi sairaanhoitajat, saavat koulutuksensa perusteella laajat valmiudet toteuttaa lääkehoitoa. Heiltä kuitenkin edellytetään myös erillistä toimipaikkakohtaista lupaa silloin, kun on kyse vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi suonensisäisesti annettavista lääkkeistä tai verensiirrosta. Nimikesuojatut ammattihenkilöt, esimerkiksi lähihoitajat, voivat ilman erillistä lupaa jakaa […]