Lääkkeiden ostaminen ulkomailta

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten kirjoitetaan lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä. Lääkemääräyksen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua. Lääkärin pitää perustella kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä. Lääkemääräys on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti. Lääkemääräystä koskevat lisäksi seuraavat periaatteet: lääkkeitä ei voi hankkia ulkomailla Suomessa annetulla lääkemääräyksellä. Lääkemääräyksen voimassaoloaika määräytyy sen […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Saadaksesi korvauksen ulkomailta ostetusta lääkkeestä sinun tulee olla sairausvakuutettu Suomessa. Korvauksen edellytyksenä on, että vastaava lääke on Suomessa korvattava. Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin. EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ostetut […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille henkilöille. Korvausta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa EU-säännösten tai kansainvälisten sopimusten perusteella myös henkilölle, joka tulee EU-alueen ulkopuolelta. Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän lääkettä. Yli kolmen kuukauden lääkemäärä voidaan korvata vain erityisestä syystä, esimerkiksi pitkän […]

Lääkkeiden ostaminen verkosta

Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkossa, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Fimea ylläpitää luetteloa . Lääkkeiden tilaaminen ulkomaisen apteekin verkkokaupasta Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista, että teet tilauksen laillisesta apteekista tai muusta laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Euroopan unionin alueella toimivat lailliset verkkoapteekit voit tunnistaa yhteisestä . Lisäksi Euroopan […]

Lääkkeiden tuonti Suomeen

Voit tuoda ulkomailta Suomeen sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä omaan käyttöösi Eta-maasta yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän muusta kuin Eta-maasta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Eta-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, […]

Lääkkeiden vienti ulkomaille

Selvitä lääkkeiden  maahantuontia koskevat rajoitukset ennen matkaa, koska maiden välillä on eroja siinä, miten paljon ja mitä lääkkeitä maahan saa tuoda. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää etukäteen. Joissakin tilanteissa saatetaan edellyttää esimerkiksi tuontilupaa tai viranomaisen antamaa todistusta. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista voit pyytää kohdemaan tulliviranomaisilta.  Voit myös tiedustella asiaa kohdemaan […]

Ulkomaisen lääkemääräyksen käyttäminen Suomessa

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot: potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika lääkemääräyksen antopäivä lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, […]