Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten

Toisessa EU-maassa annettu lääkemääräys on toimitettava Suomen apteekeissa ja suomalaiset lääkemääräykset on toimitettava muissa EU-maissa. EU:n potilasdirektiiviin perustuva eurooppalaisten lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen koskee vain EU-maita. Eta-maat ja Sveitsi voivat toimittaa EU-maissa annettuja lääkemääräyksiä, mutta niillä ei ole siihen velvollisuutta. Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä muualla kuin toisessa EU-maassa, tarvitset yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkemääräyksen. Muussa […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Voit saada korvausta ulkomailta ostamistasi lääkkeistä, jos sairastut äkillisesti ulkomailla hakeudut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin hankit lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Korvaamisen edellytyksenä on, että sinulla on Suomessa kotikunta tai että olet sairausvakuutettu Suomessa. Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Voit saada Kelasta korvausta Suomesta ostamistasi lääkkeistä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy olet sairausvakuutettu Suomessa sinulla on Suomessa kotikunta olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana olet työntekosi perusteella sairausvakuutettu Suomessa tai olet tällaisen henkilön toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva […]

Lääkekorvaukset

Lääkkeitä korvataan kolmessa korvausluokassa Peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Alempi erityiskorvaus on 65 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. Erityiskorvauksen saaminen edellyttää, että Kela on myöntänyt sinulle erityiskorvausoikeuden. Voit hakea erityiskorvausoikeutta toimittamalla Kelaan lääkärin lausunnon (suomalaisesta terveydenhuollosta lääkärinlausunto B). Kela […]

Internetistä ostetut lääkkeet

Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkkopalvelun välityksellä, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Verkkopalvelun välityksellä voidaan toimittaa reseptilääkkeitä silloin, kun lääke on määrätty sähköisellä lääkemääräyksellä. Fimea ylläpitää verkkosivuillaan . Lääkkeiden ostaminen ulkomailla toimivan apteekin verkkopalvelusta Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista että teet tilauksen laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Internetissä myydään […]

Lääkkeiden tuonti Suomeen

Voit tuoda ulkomailta lääkkeitä omaan käyttöösi Eta-maasta yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän muusta kuin Eta-maasta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Eta-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. […]

Lääkkeiden vienti ulkomaille

Kun matkustat ulkomaille, ota mukaan lääkemääräykset eli reseptit. Niillä voit tarvittaessa todistaa tullissa, että sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi. Jos lääkemääräyksesi ovat sähköisessä muodossa, ota mukaan lääkärin tulostama potilasohje tai resepteistä kertova yhteenvetotuloste, jonka voit tulostaa itse . Tarvittaessa saat yhteenvetotulosteen myös apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä. Matkustaessasi kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa ja pakkaa lääkkeet käsimatkatavaraan. […]

Ulkomaisten lääkemääräysten toimittaminen Suomessa

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika lääkemääräyksen antopäivä lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, […]