Ulkomailta tulevan potilaan hoito­kustannusten laskutus

Miten toisessa EU-maassa sairausvakuutetun potilaan hoidosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan? Toisessa EU-maassa sairausvakuutettu henkilö vastaa itse kaikista hoidon kustannuksista, jos hän on hakeutunut Suomeen tarkoituksenaan käyttää täällä terveyspalveluja eikä hänellä ole hoitoon hakeutumiseen ennakkolupaa (lomake S2). Potilas vastaa tällöin myös tulkkauksesta aiheutuneista kustannuksista. Kustannukset laskutetaan suoraan potilaalta. Jos potilas saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai Kelan antaman […]

Hoidon kustannukset ja korvaukset Suomessa

Hoitokustannukset julkisessa terveydenhuollossa Saat tietoa julkisen terveydenhuollon palvelujen hinnoista terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiireiltä. Maksat yleensä julkisen terveydenhuollon palvelujen käytöstä kotikuntalaisen asiakasmaksun. Hoidon todelliset kustannukset maksaa kotikuntasi. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, Kela maksaa hoitosi kustannuksista  tai vastaat hoitokustannuksista itse. Jos käytät julkisen terveydenhuollon palvelua muualla kuin kotikunnassasi, hoitoa antanut julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö laskuttaa hoitosi kustannukset […]

Kustannusten laskutus

EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sosiaaliturvasopimukset vaikuttavat siihen, mikä maa vastaa henkilön sairaanhoidon kustannuksista. Kela määrittää Suomessa, mikä maa vastaa henkilön sairaanhoidosta aiheutuvista kustannuksista. Hoidosta aiheutuneita kustannuksia voidaan laskuttaa maiden välillä jälkikäteen. Kela hallinnoi maiden välistä kustannusten laskutusta ja maksamista sekä korvaa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneita hoitokustannuksia valtion korvauksena kunnille ja kuntayhtymille. Esimerkki. Niilo asuu Suomessa ja käy […]