Hoidon kustannukset ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä asiakkaalta ulkomailla laskutettava hinta voi perustua esimerkiksi palvelun tuotteistukseen tai tuotehintaan tai kohdemaan markkinahintaan. Laskutettava hinta voi perustua myös siihen, onko terveydenhuollon palvelu julkisin tai yksityisin varoin tuotettua. Lähtökohta ulkomailla on, että asiakas maksaa itse saamansa hoidon kustannukset. EU-lainsäädäntö ja Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voivat joissakin tilanteissa muuttaa tilannetta siten, että et […]

Asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä laskutetaan asiakasmaksu, jonka enimmäismäärästä on säädetty lainsäädännössä. Kunta ei voi omalla päätöksellään laskuttaa sinulta säädettyjä enimmäismääriä korkeampia maksuja. Jos maksun enimmäismäärästä ei ole säädetty, palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain se kunta tai kuntayhtymä, joka ylläpitää kyseistä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä. Kunta tai kuntayhtymä […]

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakkaan tulee saada asiakasmaksusta yksilöity päätös. Päätöksessä on oltava ohje, miten päätökseen haetaan muutosta ja mihin muutosvaatimus toimitetaan. Tee julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua muutoshakemuksen tekemisessä. Saat potilasasiamiehen yhteystiedot hoidonantajaltasi. Jos olet edelleen tyytymätön asiakasmaksua koskevaan päätökseen, voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän […]