Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti. Voit hakea korvausta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.  

Paluumatka toisesta Pohjoismaasta

korvaa kotimatkastasi aiheutuvia lisäkustannuksia, jos olet sairastunut toisessa Pohjoismaassa esimerkiksi turistimatkalla ja saat siellä sairaanhoitoa. Korvauksia maksetaan, jos joudut lääkärintodistuksen perusteella käyttämään kotimatkaan alkuperäistä suunnitelmaa kalliimpaa matkustustapaa. Sairaudesta aiheutuneen kalliimman matkustustavan kustannuksia korvataan myös, jos kodin sijasta matkustat suoraan julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Selvitä korvauksen hakemista oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta ennen kotimatkaa. Voit hakea korvauksia myös jälkikäteen Kelasta […]

Ulkomailta ostopalveluna hankittuun hoitoon liittyvät matkat

Matkat korvataan siihen maksusitoumuksessa mainittuun, toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sijaitsevaan hoitopaikkaan, missä tutkimukset on tehty, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty. Hae korvausta ostopalveluna saamaasi hoitoon liittyvistä matkoista Kelasta SV 128 tai SV 4. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio maksusitoumuksesta sekä sen antaneen terveydenhuollon toimintayksikön antama Kelan lomake SV 67. Et tarvitse hoitopaikasta todistusta siellä […]

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae korvausta matkakustannuksiin Kelasta kuuden kuukauden kuluessa SV 128. Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden, […]

Matkojen korvaaminen, jos sairastut äkillisesti ulkomailla

Joissain tilanteissa voit myös saada matkan omavastuuhinnalla esittämällä kohdemaassa . Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, korvataan Suomessa tehty matkaosuus kotimaan lentoasemalta, satamasta tai valtakunnan rajalta lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada […]

Ulkomailla annettuun hoitoon liittyvät matkat

Voit saada , jos ne ovat aiheutuneet EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annetusta sairaanhoidosta tai raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä matkoista kustannus yhteen suuntaan ylittää 25 euron omavastuun olet maksanut kaikki matkakustannukset itse. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Matkakustannuksia korvataan Suomen sairausvakuutuslain […]

Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle henkilölle

Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset) olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä […]

Suomessa annettuun hoitoon liittyvät matkat

Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia, jos asut Suomessa. Lisäksi Kela korvaa matkakustannuksia ulkomailla asuvalle asiakkaalle, joka on sairausvakuutettu Suomessa tai jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa. Matkakorvauksia maksetaan myös asiakkaalle, jolla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa. Jos esimerkiksi olet saanut eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista […]

Matkat ja kuljetukset

Matkoista ja kuljetuksista maksettavien Kela-korvauksen määrään vaikuttaa, mitä kulkuneuvoa asiakas käyttää sekä se, mihin henkilöryhmään hän kuuluu ja millainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa. Kun terveyspalvelujen käyttäjä tulee ulkomailta, Kela korvaa tietyissä tilanteissa kuljetuksen järjestäjälle Suomessa aiheutuvia matkakustannuksia. Kela korvaa myös Pohjoismaiden välillä tapahtuvia sairaalasiirtoja. Yleensä potilas maksaa itse rajat ylittävissä tilanteissa matkakustannukset ja hakee […]