Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti. Voit hakea korvausta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.  

Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa, kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla. Voit hakea korvausta Kelasta SV 4. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, josta käy ilmi tarpeesi käyttää sairastumisesi johdosta suunniteltua […]

Norja

Terveydenhuoltojärjestelmä Norjassa perusterveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnille maksettavat varat eivät yleisesti ole korvamerkittyjä, joten kunnat saavat itse asettaa terveydenhuollon budjettinsa. Norjan terveysministeriöllä on epäsuora rooli lainsäädännöllisesti ja rahoittajana. Julkinen terveydenhuolto kattaa ennakoidun sekä ennakoimattoman perusterveydenhuollon, sairaalat ja sairaankuljetuksen. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon lääkäripalvelut sopimuksin yksityisten ammatinharjoittajien kanssa. Tavallisesti jokainen ihminen on rekisteröitynyt yhden lääkärin asiakkaaksi […]