Muutto EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

Oikeuteesi saada hoitoa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä muuton jälkeen vaikuttavat seuraavat seikat oletko muuttosi jälkeen sairausvakuutettu Suomessa onko muuttosi tilapäinen vai pysyvä mikä on muuttosi peruste. EU-lainsäädännön mukaan vain yksi maa kerrallaan on vastuussa sinulle annetun hoidon kustannuksista. Tämä maa myöntää muuttotilanteessa sinua , joita näyttämällä saat hoidon kohdemaassa. Jos muutat toiseen EU- tai […]

Oikeutesi hoitoon, kun muutat ulkomaille

Kela selvittää oikeutesi hoitoon, kun . Lisäksi maistraatti kirjaa, säilyykö kotikuntasi Suomessa. Kun muutat vakinaisesti ulkomaille, kuulumisesi Suomen sairausvakuutukseen ja oikeutesi käyttää kunnan asukkaana julkisen terveydenhuollon palveluja päättyy yleensä muuttopäivään. Oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuu ensisijaisesti kotikuntaan. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit aina käyttää kunnan asukkaana kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Kotikunnasta päättää […]

Potilaan oikeus hoitoon

Jokaisella on oikeus kiireelliseen hoitoon Jokaisella on oikeus saada Suomessa kiireellistä hoitoa riippumatta kansalaisuudesta, kotimaasta tai Suomessa oleskelun perusteesta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi äkillisen sairastumisen, tapaturman tai onnettomuuden vuoksi annettavaa hoitoa. Ulkomailta tuleva henkilö vastaa yleensä itse kiireellisen hoidon kustannuksista, jos hän tulee EU:n ulkopuolisesta maasta eikä hänellä ole Suomessa kotikuntaa. Myös vakuutusyhtiö voi korvata […]

Paperittomat henkilöt

Paperiton henkilö vastaa yleensä itse Suomessa aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Jos hoitokustannuksia ei saada perityksi, Kela korvaa ne julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle. Paperittomilla henkilöillä tarkoitetaan useita eri henkilöryhmiä, eikä terminologia ole vakiintunutta. Yleensä paperittomana henkilönä tarkoitetaan kaikkia tai joitakin seuraavista henkilöryhmistä maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskelulupa on […]

Pakolaiset ja turvapaikan­hakijat

Pakolaisen oikeus terveyspalveluihin Viranomaiset osoittavat pakolaisstatuksen saaneelle henkilölle Suomesta kotikunnan. Kun kotikunta on myönnetty, pakolaisella on oikeus käyttää kuntalaisen asiakasmaksulla kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin muilla Suomessa asuvilla. Oleskeluluvan saanut pakolainen sairausvakuutetaan Kelan päätöksellä Suomessa, ja hän saa käyttöönsä Kela-kortin. Pakolaisella on oikeus saada sairaanhoitokorvauksia Kelasta. Kidutetuilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada […]

Opiskelijana tai tutkijana Suomeen

Opiskelijaterveydenhuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää terveystarkastukset terveydenhuoltopalvelut perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut. Opiskelu peruskoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa Kunta, jossa oppilaitos sijaitsee, järjestää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään yleensä koulun tiloissa. Korkeakoulussa opiskelevien terveydenhuolto  järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopistojen opiskelijoille. Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos suoritat perustutkintoa ja olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Oikeutesi käyttää Suomen julkista […]

Ulkomailla asuva eläkeläinen

Suomessa kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Maksat itse kiireellisestä hoidosta aiheutuneet kustannukset, jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa et asu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Suomen sosiaaliturva päättyy yleensä, kun muutat eläkeläisenä . Vakinaisesta ulkomaille muutosta seuraa yleensä myös, ettei sinulla ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa. Kansalaisuudella, Suomessa asumisen ajalla tai verojen […]

Työskentely ulkomailla ja asuminen Suomessa

Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä Kun asut Suomessa ja työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, työskentelymaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista ja voit käyttää Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kotikuntalaisen asiakasmaksulla saat Kelasta voit käyttää työskentelymaasi terveydenhuollon palveluja kuten siellä asuvat olet yleensä sairausvakuutettu työskentelymaassasi saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin työskentelymaastasi saat korvauksia muualla kuin Suomessa […]

Oikeutesi hoitoon Suomessa

Oikeutesi käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja perustuu yleensä siihen, onko sinulla kotikunta Suomessa. Maistraatti tekee kotikuntakirjauksen väestötietojärjestelmään. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää kaikkia kotikuntasi julkisen terveydenhuollon palveluja ja maksat vain kuntalaisen asiakasmaksun. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, et yleensä voi saada muuta kuin kiireellistä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Kela voi tietyissä tilanteissa vahvistaa erikseen […]

Miten osoitat oikeutesi hoitoon ulkomailla

Hoito-oikeustodistuksia ovat eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus passi virallinen henkilöllisyystodistus hoitoon hakeutumisen ennakkolupa (lomake S2) asumista koskevat E- ja S-lomakkeet Esitä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sen väliaikaisesti korvaava todistus, passi tai henkilöllisyystodistus, hoitoon hakeutumisen ennakkolupa tai ostopalvelun maksusitoumus suoraan hoidonantajalle. Tällöin sinun tulee saada hoito samalla asiakasmaksulla kuin paikalliset asukkaat vastaavassa tilanteessa. Asumista […]