Asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä laskutetaan asiakasmaksu, jonka enimmäismäärästä on säädetty lainsäädännössä. Kunta ei voi omalla päätöksellään laskuttaa sinulta säädettyjä enimmäismääriä korkeampia maksuja. Jos maksun enimmäismäärästä ei ole säädetty, palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain se kunta tai kuntayhtymä, joka ylläpitää kyseistä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä. Kunta tai kuntayhtymä […]