Ulkomailta ostopalveluna hankittuun hoitoon liittyvät matkat

Matkat korvataan siihen maksusitoumuksessa mainittuun, toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sijaitsevaan hoitopaikkaan, missä tutkimukset on tehty, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty. Hae korvausta ostopalveluna saamaasi hoitoon liittyvistä matkoista Kelasta SV 128 tai SV 4. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio maksusitoumuksesta sekä sen antaneen terveydenhuollon toimintayksikön antama Kelan lomake SV 67. Et tarvitse hoitopaikasta todistusta siellä […]

Ostopalvelu

Valtaosa kuntien toiminnoista on julkisten palvelujen järjestämistä. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Niistä kunta päättää itse ja toiminnassa voi olla kuntakohtaisia eroja. Kunnilla on valinnanvapaus sen suhteen, miten palvelut järjestetään. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kunta voi […]