Ostopalvelu

Valtaosa kuntien toiminnoista on julkisten palvelujen järjestämistä. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Niistä kunta päättää itse ja toiminnassa voi olla kuntakohtaisia eroja. Kunnilla on valinnanvapaus sen suhteen, miten palvelut järjestetään. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kunta voi […]

Palveluseteli valinnoissa

Palveluseteliin liittyvät käytännöt ja palveluvalikoima vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea. Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samanarvoinen tai tulosidonnainen, jolloin sen arvo on suhteessa tuloihisi. Kunnissa palveluseteli on useimmiten käytössä vanhuspalveluissa, hammashuollossa ja joissakin erikoissairaanhoidon toimenpiteissä, esimerkiksi kaihileikkauksissa. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi palvelun tarpeesi. Palvelusetelin voit saada kotikuntasi terveysasemalta, sosiaalivirastosta […]