Paperittomat henkilöt

Paperiton henkilö vastaa yleensä itse Suomessa aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Jos hoitokustannuksia ei saada perityksi, Kela korvaa ne julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle. Paperittomilla henkilöillä tarkoitetaan useita eri henkilöryhmiä, eikä terminologia ole vakiintunutta. Yleensä paperittomana henkilönä tarkoitetaan kaikkia tai joitakin seuraavista henkilöryhmistä maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskelulupa on […]

Järjestöjen tarjoama apu ja tuki

Kolmannen sektorin palvelujen tarkoituksena voi olla esimerkiksi kansanterveyden edistäminen tai potilaan tukeminen sairauden kanssa selviytymisessä. Kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu usein vapaaehtoisuudelle. Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen kattojärjestö on SOSTE. Tietoa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöistä on koottu . Kolmas sektori järjestää terveyspalveluja paperittomille henkilöille Kolmas sektori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja paperittomille […]