Pitkäaikais­sairaudet

Hoitopaikan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö päättää, millaista hoitoa tai minkälaisia tutkimuksia pitkäaikaissairautesi hoito edellyttää. Se, millaista hoitoa saat pitkäaikaissairauteesi, määräytyy aina oleskelumaan lainsäädännön mukaan. Hoito tai sitä koskevat tutkimukset eivät välttämättä ole samoja kuin Suomessa. Voit vapaasti hakeutua ulkomaille saamaan hoitoa pitkäaikaissairauteen. Euroopan ulkopuolella oikeutesi saada hoitoa määräytyy kohdemaan lainsäädännön perusteella. Muualla kuin EU- […]