Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti. Voit hakea korvausta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.  

Paluumatka toisesta Pohjoismaasta

korvaa kotimatkastasi aiheutuvia lisäkustannuksia, jos olet sairastunut toisessa Pohjoismaassa esimerkiksi turistimatkalla ja saat siellä sairaanhoitoa. Korvauksia maksetaan, jos joudut lääkärintodistuksen perusteella käyttämään kotimatkaan alkuperäistä suunnitelmaa kalliimpaa matkustustapaa. Sairaudesta aiheutuneen kalliimman matkustustavan kustannuksia korvataan myös, jos kodin sijasta matkustat suoraan julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Selvitä korvauksen hakemista oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta ennen kotimatkaa. Voit hakea korvauksia myös jälkikäteen Kelasta […]

Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa, kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla. Voit hakea korvausta Kelasta SV 4. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, josta käy ilmi tarpeesi käyttää sairastumisesi johdosta suunniteltua […]